در سازمانهای بزرگ، ترددهای پارکینگی و ثبت ترددها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ثبت کلیه پلاک ها اعم از پرسنل و میهمانان و غیره و همچنین ذخیره عکس از پلاک ها و اتومبیل ها و حتی ثبت و ذخیره عکس راننده در هنگام تردد، می تواند کمک شایانی در هنگام گزارشگیری و کنترل ترددها باشد.           در این سامانه دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا بر اساس هسته پلاک خوان به گونه ای طراحی شده که امکان مدیریت عبور و مرور وسایل نقلیه در سازمان های بزرگ ایجاد شده و کنترل و نظارت بر ترددها به صورت متمرکز صورت پذیرد. در واقع عملکرد دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا به منظور بهره گیری در بخش حراست و حفاظت سازمان های بزرگ و با قابلیت تعریف انواع مجوز تردد و نیز انواع گزارش های خروجی می باشد. این سیستم قابلیت کنترل اتوماتیک راهبند ورودی سازمان بر اساس لیست پلاک های مجاز را دارد.         با استفاده از دوربین پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بینا علاوه بر تردد اتومبیل ها می توان تردد افراد، اعم از پرسنل و میهمانان را نیز مورد بررسی قرار داد. با کمک نرم افزار کنترل تردد سازمانی می توان گزارشی جامع از کلیه عبور و مرورها و وضعیت پارکینگ و یا حتی ترددهای مشکوک داشت.         پلاک ویژه مناطق آزاد تجاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور ایران مناطق بسیاری بعنوان مناطق آزاد تجاری برای تبادل آسان تر تجاری در نظر گرفته شده است که این مناطق از استاندارد پلاک ایران پیروی نکرده و استانداردهای متفاوتی دارند و دوربین پلاک خوان که تنها بتواند پلاکهای استاندارد ایران را تشخیص دهد عملا نمی تواند کارآیی در این مناطق داشته باشد ، که از میان آنها می توان به پلاک منطقه آزاد تجاری انزلی ، پلاک منطقه آزاد تجاری ارس ، پلاک منطقه آزاد تجاری کیش ، پلاک منطقه آزاد تجاری قشم ، پلاک منطقه آزاد تجاری ماکو  ، پلاک منطقه آزاد تجاری اروند ، پلاک منطقه آزاد تجاری چابهار ، پلاک منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان ، پلاک منطقه آزاد تجاری قصر شیرین و غیره اشاره نمود.  در این راستا مجموعه بینا بدلیل اهمیت پلاک خوانی و نرم افزارهای پلاک خوان در مدیریت و کنترل تردد در این مناطق اقدام به تولید دوربین پلاک خوان و نرافزار پلاک خوانی نمود که این مناطق را نیز پوشش دهد و بتواند با استفاده از پردازش تصویر این پلاک های خاص را نیز OCR نموده و جهت گزارشگیری در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهد.