سیستم هوشمند پلاک خوان این شرکت با اخذ تصاویر از دوربین های منصوب در هر درب با الگوریتم های پیشرفته متن مربوط به پلاک را استخراج نموده و با دقت بسیار بالا قرائت و ثبت می نماید

 

 

 

کنترل تردد سازمانی     پارکینگ عمومی        نرم افزار جاده ای        نرم افزار باسکول

 

 

 

پردازنده در نظر گرفته شده این سیستم برای قرائت مطمئن هر پلاک به منظور استخراج دقیق متن پلاک، دارای توان پردازشی مناسب می باشد. همچنین در صورت نیاز و یا محدودیت فنی در تعریف پروژه، علاوه بر مادربوردهای معمولی امکان استفاده از مادربورد صنعتی نیز موجود است که به همراه تجهیزات شبکه (هاب سوئیچ و Access Point) در رک صنعتی تعبیه می گردد.  

با توجه به بررسی های صورت گرفته علی رغم اینکه تمامی نرم افزارهای این شرکت قابلیت کارکرد به صورت Client - Server را دارا هستند بخشی از نرم افزارها به صورت local در هر درب مورد استفاده قرار می گیرند تا با کاهش بار بر روی سرور مرکزی، در صورتی که به هر دلیل سرور از عملکرد باز ایستاد عملکرد کل سامانه مختل نشود و سامانه تا حد مقدور و مطلوب به سرویس دهی خواهد پرداخت. لذا در سمت هر درب یک پردازنده در نظر گرفته می شود. این پردازنده دارای نمایشگر و موس و کیبورد برای کاربر درب می باشد.

                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


برای اطمینان از عدم اخلال در سیستم در صورت قطع برق، پیشنهاد می گردد UPS و باتری پشتیبان نیز تامین گردد.

سیستم هوشمند پلاک خوان این شرکت با اخذ تصاویر از دوربین های منصوب در هر درب با الگوریتم های پیشرفته متن مربوط به پلاک را استخراج نموده و با دقت بسیار بالا قرائت و ثبت می نماید تا در قسمت های دیگر نرم افزار به منظور مشاهده سوابق و احراز هویت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.
از نکات لازم به ذکر، توانایی این سیستم در کارکرد هماهنگ با تعداد زیادی از انواع دوربین برای انجام پردازش تصویر می باشد (با توجه به طراحی و قدرت بخش نرم افزار)، لکن همواره بهبود کیفیت سیستم تصویربرداری (شامل انتخاب نوع دوربین و نورپردازی) توانسته تاثیری بر خروجی نهایی داشته باشد.