نرم افزار پارکینگ

سامانه کنترل تردد پارکینگ عمومی                                                                                                                                                                            

معرفی سامانه

این سامانه جهت مدیریت و کنترل پارکینگی که نیاز به محاسبه و دریافت وجه از استفاده کنندگان دارد، استفاده می شود. این سامانه امکان ثبت تصاویر خودرو ها را نیز فراهم می آورد.

سامانه کنترل پارکینگ عمومی و دوربین و نرم افزار پلاک خوان بینا شامل حداقل تجهیزات زیر است:                                                                                                                   

1- یک دستگاه کامپیوتر                                                                                                                                  

2- نرم افزار کنترل تردد پارکینگ عمومی بینا

3- دوربین جهت خواندن پلاک در ورودی و خروجی                                                                                                 

                                                                                                                                                       

با اضافه کردن تجهیزات زیر به دوربین و نرم افزار پلاک خوان بینا امکانات بیشتری از سامانه قابل دریافت است:                                                                                               

1- یک دستگاه کارتخوان جهت ثبت اتوماتیک مبلغ قابل دریافت از راننده و عدم وارد کردن مبلغ توسط اپراتور

 

 

2- دوربین شاهد برای ثبت تصویر راننده در هنگام ورود و مقایسه آن با راننده ی هنگام خروج                                                                                

3- تابلو نمایش دهنده مبلغ به راننده                                                                                          

4- تابلوی نمایش دهنده تعداد پارکینگ خالی و ظرفیت پارکینگ به راننده های عبوری                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                        

مکانیزم عملکرد

هنگام ورود پلاک خودرو توسط دوربین مشاهده و به نرم افزار پلاک خوان بینا ارسال می گردد و نرم افزار پلاک خوان بینا با عمل OCR پلاک دیده شده را بصورت نوشته درآورده و در DataBase جهت گزارشگیری آماده می نماید. 

در هنگام خروج دوربین خروجی پلاک را مشاهده می نماید و نرم افزار پلاک خوان بینا ارسال می نماید و نرم افزار بعد از عمل OCR آن را با پلاک های ثبت شده DataBase تطابق می دهد و پلاک مورد نظر را در کنار پلاک دوربین ورودی قرار میدهد و مدت زمان استقرار خودرو را در مبلغ ثبت شده توسط مدیر سیستم ضرب نموده و مبلغ قابل دریافت را به اپراتور نمایش می دهد و پس از دریافت مبلغ و ثبت آن توسط اپراتور راهبند باز شده و خودرو اجازه خروج پیدا می کند.

                                                                                                                                                                                                                   

امکانات و ویژگی های سامانه                                                                                                                                                          

1- ثبت زمانهای ورود و خروج و محاسبه زمان توقف خودروها در پارکینگ                                                                                                           

2- امکان ذخیره عکس خودروها هنگام ورود و مقایسه هنگام خروج                                                                                 

3-  امکان برقراری ارتباط به طور همزمان با دو دستگاه کارتخوان و دوربین 

4- امکان تنظیم جداگانه هر دستگاه کارتخوان به عنوان ورودی یا خروجی                                                

5- امکان تعریف تعرفه قیمتها به شیوه‌های مختلف و مطابق با نیاز کارفرما                                                                       

6- امکان تعریف پلاک هایی جهت عدم دریافت وجه و تردد رایگان و همچنین بازشدن اتوماتیک راهبند                           

7- امکان تعریف گروههای مختلف و تعریف تعرفه قیمت جداگانه و یا رایگان به صورت متفاوت برای هر گروه                     

8-  امکان تعریف کاربر با سطوح دسترسی متفاوت                                                                       

9- نمایش تعداد ماشین های داخل پارکینگ توسط نرم افزار در هر لحظه                                              

10- امکان گزارشگیری مالی بصورت کلی، روزانه، ماهانه و... و یا جداگانه برای هر اپراتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

امکانات گرفتن گزارشات                                                                                                                                                  

1- گزارش تردد خودروها همراه با نمایش عکس یا به صورت جدولی و یا خلاصه                                                                                              

2- گزارش مبالغ دریافتی به تفکیک روز و یا کاربران                                                                                                                

3- امکان گرفتن پشتیبان از داده‌ها                                                                                                                              

4- امکان حذف داده‌های قدیمی از سیستم                                                                                                                         

5- استفاده از بانک اطلاعاتی   SQL Server                                                                                                               

6- قابلیت کارکرد تحت شبکه با سیم یا بی سیم                                                                                                               

7- امکان تعریف خودروهای ویژه (مانند پلیس، آمبولانس و ...) و تردد آنها به صورت رایگان