سیستم هوشمند پلاک خوان و نرم افزار پلاک خوان بهمراه دوربین پلاک خوان این شرکت با اخذ تصاویر از دوربین های منصوب در هر درب با الگوریتم های پیشرفته متن مربوط به پلاک را استخراج نموده و با دقت بسیار بالا قرائت و ثبت می نمایدپردازنده در نظر گرفته شده در این نرم افزار پلاک خوان برای قرائت مطمئن هر پلاک به منظور استخراج دقیق متن پلاک از دوربین پلاک خوان ، دارای توان پردازشی مناسب می باشد. همچنین در صورت نیاز و یا محدودیت فنی در تعریف پروژه، علاوه بر مادربوردهای معمولی امکان استفاده از مادربورد صنعتی نیز موجود است که به همراه تجهیزات شبکه (هاب سوئیچ و Access Point) در رک صنعتی تعبیه می گردد. با توجه به بررسی های صورت گرفته علی رغم اینکه نرم افزار پلاک خوان و دوربین پلاک خوان این شرکت قابلیت کارکرد به صورت Client - Server را دارا هستند بخشی از نرم افزارها به صورت local در هر درب مورد استفاده قرار می گیرند تا با کاهش بار بر روی سرور مرکزی، در صورتی که به هر دلیل سرور از عملکرد باز ایستاد عملکرد کل سامانه مختل نشود و سامانه تا حد مقدور و مطلوب به سرویس دهی خواهد پرداخت. لذا در سمت هر درب یک پردازنده و یک نرم افزار پلاک خوان در نظر گرفته می شود. این پردازنده دارای نمایشگر و موس و کیبورد برای کاربر درب می باشد.     برای اطمینان از عدم اخلال در نرم افزار پلاک خوان و همچنین دوربین پلاک خوان در صورت قطع برق، پیشنهاد می گردد UPS و باتری پشتیبان نیز تامین گردد. نرم افزار پلاک خوان و دوربین پلاک خوان این شرکت با ثبت تصاویر در هر درب با الگوریتم های پیشرفته متن مربوط به پلاک را استخراج نموده و با دقت بسیار بالا قرائت و ثبت می نماید تا در قسمت های دیگر نرم افزار پلاک خوان به منظور مشاهده سوابق و احراز هویت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد. از نکات لازم به ذکر، توانایی این نرم افزار پلاک خوان در کارکرد هماهنگ با تعداد زیادی از انواع دوربین پلاک خوان برای انجام پردازش تصویر می باشد (با توجه به طراحی و قدرت بخش نرم افزار)، بنابراین همواره بهبود کیفیت سیستم تصویربرداری (شامل انتخاب نوع دوربین پلاک خوان و نورپردازی) توانسته تاثیری بر خروجی نهایی داشته باشد.